Kørestolsbrugere

Resumé

Udformningen af parkeringsforhold og brede niveaufri indgange er vigtige for kørestolsbrugere. Indendørs har man som kørestolsbruger også brug for plads til at vende og manøvrere, og derfor skal indretning af toiletter og øvrige rum tage højde for dette.  

Kørestolsbrugere

Gruppen af kørestolsbrugere omfatter personer, der har nedsat eller ingen funktion i arme og/eller ben. Gruppen spænder vidt. Den omfatter personer med en mindre funktionsnedsættelse, som nok kan færdes i hjemmet, evt. ved hjælp af stok, men som har brug for en kørestol eller el-scooter til færdsel over længere afstande. Den omfatter også stærkt handicappede, som er helt afhængige af kørestolen og evt. også af andres hjælp. Mange kørestolsbrugere anvender handicapbil med lift på siden eller bag på.

Den fysiske tilgængelighed har meget stor betydning for, om en kørestolsbruger kan deltage i samfundet og leve et aktivt og udadvendt liv. Derfor er udformningen af parkerings-, adgangs- og indgangsforhold afgørende. Desuden er udformningen af gangarealer, dørbredder, elevatorer og handicaptoiletter væsentlig. Det er også vigtigt, hvor ting, som man skal række ud efter,  eller som man skal læse, er anbragt, da man som kørestolsbruger har begrænset rækkehøjde og lavere øjenhøjde end personer, der står op.

Vær opmærksom på

For kørestolsbrugere skal menighedsråd især være opmærksomme på følgende områder med hensyn til den fysiske tilgængelighed:

 

- parkering

- adgangsvej frem til indgang

- hovedindgang

- bygningsindretning generelt

- indretning af kirkerum

- ramper, elevator, løfteplatform, trappelift

- indretning af handicaptoilet

- kirkegård

Mere information

Videnscenter for bevægelseshandicap www.vfb.dk