Om Tilgængelighed i folkekirken

Alle mennesker bør have mulighed for at færdes i og omkring kirkerne og deltage i livet i dem. Det gælder også mennesker, der f.eks. sidder i kørestol, går med rollator, er blinde eller har nedsat hørelse.

Langt de fleste kirker og kirkegårde er imidlertid bygget eller anlagt på et tidspunkt, hvor der var langt mindre fokus på de spørgsmål, end der er i dag. Det betyder, at der i mange kirker og på mange kirkegårde er behov for at få foretaget nogle mindre eller større ændringer, hvis alle skal have gode muligheder for at færdes der.

Derfor har Kirkeministeriet i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut udviklet disse hjemmesider om Tilgængelighed i folkekirken. Siderne er et værktøj, der kan hjælpe menighedsrådene og andre til at gøre folkekirkens bygninger og kirkegårde fysisk tilgængelige for alle mennesker.

Værktøjet består først og fremmest af

  • en checkliste, som kan hjælpe menighedsråd, bygningskyndige og andre til at få overblik over de tilgængelighedsmæssige forhold ved kirker, andre kirkelige bygninger og kirkegårdene
  • en anvisning, som dels beskriver de forskellige handicapgrupper og deres behov, dels beskriver regler og giver vejledning i forhold til forskellige bygningsområder og arealer.

Menupunkterne fører til de forskellige sider.