Bygningsområder

Under dette punkt kan man finde information, som er relevant i forhold til udformning og indretning af folkekirkens kirker, andre kirkelige bygninger, kirkegårde og andre udearealer.

Ved klik på overskrifterne i menuen kan man finde generelle oplysninger inden for de enkelte delområder. Alle afsnit har følgende struktur:

  • et kort resumé
  • uddrag af bygningsreglement 2010. Lovkrav, "bestemmelser" og vejledningstekst er indrammet
  • uddrag af den uddybende tekst fra SBi-anvisning 230 om BR10 vises under hver bestemmelse. Bemærk, at ikke den fulde tekst er medtaget, bl.a. er henvisninger via links udeladt.
  • evt. yderligere anbefalinger fra bl.a. Dansk Standards "DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle" og "DS-Håndbog 105 Udearealer for alle"
  • principtegninger
  • eksempler af løsninger og eksempler fra danske folkekirker, andre kirkelige bygninger og kirkegårde.
  • henvisning til publikationer, som kan hentes elektronisk eller købes. Anskaffelse af disse publikationer er dog ikke en forudsætning for menighedsrådenes arbejde med tilgængelighed til folkekirken.