Hørehandicappede

Resumé

Døve, døvblevne, hørehæmmede og døvblinde kan ikke kommunikere via lyd, eller de har i bedste fald vanskeligt ved det. Der kan være brug for visuel kommunikation og teleslynge, og informationer med lyd bør også gives med tekst eller billeder.

Hørehandicappede

Som hørehandicappet har man helt eller delvist mistet hørelsen. Det kan give et kommunikationsproblem både for den hørehandicappede og for samtalepartneren, der hører normalt.

Hørehandicappede har vanskeligheder i kontakt med andre mennesker, og når kommunikation og formidling er baseret på lyd. Hørehandicappede benytter sig i forskellige grader af visuel information som skilte og skriftligt materiale. Ved kommunikation på tegnsprog og ved mundaflæsning er god lyskvalitet vigtig. For andre hørehæmmede er god akustik og minimeret baggrundsstøj vigtig. Mikrofonanlæg bør være forbundet med teleslynge.

Døve

Døve er født uden hørelse eller har fra fødslen en så begrænset hørelse, at de ikke har udviklet et normalt talesprog. For døve er modersmålet tegnsprog, dansk et fremmedsprog. Dette medfører, at en stor del af de døve har sproglige problemer og er svage læsere.

Døvblevne

Døvblevne er født normalthørende, men har på et tidspunkt i livet mistet hørelsen. Hørelsen er typisk mistet, efter at personen har udviklet et sprog, og talesproget vil ofte være bevaret. Døvblevne har brug for, at kommunikation bliver støttet visuelt, f.eks. vha. MHS - mundhåndsystem og/eller anden tegnstøttet kommunikation.

Hørehæmmede

Hørehæmmede udgør den største gruppe af de hørehandicappede. Hørehæmmede har en vis hørerest tilbage. De har brug for at få lyde forstærket, eksempelvis med et høreapparat, der i nogle tilfælde kan eliminere handicappet. Denne gruppe har ofte stor glæde af teleslynge, der ved hjælp af indbygget telespole i høreapparatet forstærker lyden og udelukker støj.

Døvblinde

Døvblinde har både et syns- og et hørehandicap, som gensidigt forstærker hinanden. Dette medfører, at døvblinde ikke uden videre kan drage fordel af tilbud for synshandicappede eller hørehandicappede.

Døvblinde helt uden syns- og hørerest har store vanskeligheder med at følge med i det almindelige samfundsliv, og deres læsning (punktskrift og/eller tegnsprog) vil være begrænset til at tilegne sig nyheder og foretage personlig korrespondance. Døvblinde med syns- og/eller hørerest har i varierende grad mulighed for at orientere sig i hverdagen ved brug af hjælpemidler som høreapparat eller forstørrelsesapparat.

Vær opmærksom på

For hørehandicappede skal menighedsrådene især være opmærksomme på følgende områder med hensyn til den fysiske tilgængelighed:

- bygningsindretning generelt

- elevator m.m.

- indretning af kirkerum

Mere information

Høreforeningen (tidl. Landsforeningen for Bedre Hørelse) www.lbh.dk

Danske Døves Landsforbund www.deaf.dk

Videnscenter for Døvblindfødte www.videnscenterdbf.dk

VidensCentret for DøvBlindBlevne www.dbcent.dk

Videnscenter for hørehandicap www.hoerehandicap.dk