Personer med læsevanskeligheder

Resumé

En god skiltning og piktogrammer vil som regel betyde, at den ordblinde eller læsesvage ikke har problemer med den fysiske indretning.

Personer med læsevanskeligheder

I dag betegnes læsevanskeligheder som en sproglig funktionsnedsættelse.

Læsevanskeligheder opstår blandt andet på grund af problemer med at omsætte bogstaver til sproglyde, hvilket kan resultere i en langsom og usikker læsning, som ofte medfører problemer med at få overblik over det læste.

Der skal såvel en afkodning af det skriftlige materiale som en forståelse af indholdet til, for at en tekst kan betragtes som læst.

 

Ordblinde/dyslektikere

Ordblindes problemer med læsning opstår i forbindelse med afkodningen af teksten - den visuelle afkodning, dvs. problemer med at omsætte bogstaver til ordlyde.

Den ordblinde har brug for adgang til digital udgave af teksterne med mulighed for oplæsning med syntetisk tale. Hvis en tekst bliver læst op, har den ordblinde ofte ikke problemer med at forstå den.

 

Læsesvage

Hos de læsesvage er det forståelsen, der er problemet. Umiddelbart kan mange godt afkode de enkelte ord og evt. læse dem højt, men de kan ikke nødvendigvis forstå indholdet.

En bearbejdning og forenkling af teksten for at gøre den forståelig/læselig kan være nødvendig.

Vær opmærksom på

For personer med læsevanskeligheder bør menighedsrådene især være opmærksomme på følgende områder med hensyn til den fysiske tilgængelighed:

- bygningsindretning generelt

- indretning af kirkerum

- indretning af kirkegårde

Mere information

Dansk Videncenter for Ordblindhed www.dvo.dk