Synshandicappede

Resumé

Blinde, svagsynede og døvblinde har særlige behov i forhold til at finde vej, og overskuelig indretning er væsentlig. Visuelle informationer bør også gives med punktskrift eller lyd.

Synshandicappede

Gruppen af synshandicappede omfatter personer, der er helt blinde, svagsynede med en større eller kun lille synsrest samt døvblinde.

Antallet af blinde og svagsynede i Danmark er behæftet med en vis usikkerhed. Men Statens Øjenklinik skønner, at der er ca. 50.000 blinde eller svagsynede i Danmark. Heraf skønnes, at der er mellem 12.000 og 25.000 blinde og stærkt svagsynede. De fleste har gennem det meste af livet været normaltseende og har først mistet synet, helt eller delvist, efter at de er kommet op i årene.

Blinde

Blinde har svært ved at finde vej i ukendte omgivelser og bruger ofte en mobilitystok til at orientere sig med. De har behov for, at omgivelserne er enkelt og konsekvent indrettet. De kan også have en seende ledsager eller en førerhund med til at hjælpe sig.

Blinde kan ikke læse trykt materiale, nogle kan dog læse punktskrift. Skilte med punktskrift eller reliefkort kan være til stor hjælp.

Væsentlige informationer skal også kunne høres. Det er nødvendigt med gode lydforhold uden baggrundsstøj og med kort efterklangstid, for at man kan høre skiftende nuancer i stemmeleje.

Svagsynede

Svagsynede har behov for, at omgivelserne er enkelt og konsekvent indrettet. Bil-, cykel- og fodgængertrafik bør være adskilt. Farver, ledelinier, materialevariationer, lyde og lugte kan lette orienteringen. Gode lysforhold og tydelige skilte er af stor betydning for svagsynede.

En svagsynet kan have brug for en inviduel læseafstand for at kunne læse tekst eller se en genstand. Væsentlige informationer skal også kunne høres. Audioguides og reliefkort kan hjælpe den svagsynede. Det er nødvendigt med gode lydforhold uden baggrundsstøj og med kort efterklangstid, for at man kan høre skiftende nuancer i stemmeleje.

Døvblinde

Døvblindhed er en kombination af nedsat syn og hørelse (se afsnittet om hørehandicappede).

Vær opmærksom på

For synshandicappede skal menighedsrådene især være opmærksomme på følgende områder med hensyn til den fysiske tilgængelighed:

- adgangsvej frem til indgang

- hovedindgang

- bygningsindretning generelt

- trapper, ramper, elevator m.m

- indretning af kirkerum

- indretning af kirkegård

Mere information

Videnscenter for synshandicap www.visinfo.dk

Dansk Blindesamfund www.dkblind.dk