Indretning af handicaptoilet

Resumé

Der er specifikke krav til udformning af et toilet, der skal være egnet for kørestolsbrugere. Disse krav skal i videst mulige omfang også efterleves ved ombygning, se nederst på siden.

Uddrag af Bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 3.4.1, stk. 5:

På de etager i en bygning, hvor der indrettes wc-rum, som er offentligt tilgængelige eller er til brug for andre personer end de i bygningen beskæftigede, skal mindst et af disse rum overholde kravene i nr. 1-7. Mindst et wc-rum, som er indrettet efter nr. 1-7, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende.

1) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m.

2) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc.

3) Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc'et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar.  

4) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc'et og fri af dørens opslagsareal.

5) Toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm.

6) Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af wc.

7) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afløb under vask trukket tilbage.

Vejledning:

Ingen tekst.

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

Hvis der indrettes wc-rum, der er beregnet til andre end de ansatte, skal mindst et af disse kunne anvendes af kørestolsbrugere. Indrettes der offentligt tilgængelige wc-rum på flere etager, skal der på hver af disse etager være mindst et wc-rum, der kan anvendes af kørestolsbrugere. Kravet gælder også for offentlige wc-rum i kældre.

Det anbefales, at wc-rum, som kan anvendes af kørestolsbrugere, placeres på adgangsetagen og alle etager, man kan komme til med elevator.

 

Plads

Et frit vendeareal på 1,5 x 1,5 m foran wc og inventar gør det muligt at placere kørestolen her ved overflytning til og fra wc'et. Et 0,9 m bredt friareal på den ene side af wc'et kan overflytning også foregå herfra.

Hvis området under vask og forkant af wc kan udnyttes, vil også personer i lidt større kørestole kunne vende i wc-rummet. Døren til wc-rummet må ikke slå ind over det fri vendeareal.

 

Døre

Hvis man ønsker, at personer i bredere kørestole skal kunne komme ind på wc-rummet, anbefales den frie døråbning øget til mindst 0,87 m. Udadgående døre giver bedre plads i wc-rummet, og er lettere at få åbnet udefra ved faldulykker i wc-rummet. Det anbefales, at udadgående døre forsynes med et vandret tilbagetræksgreb på indersiden, så døren let kan lukkes af kørestolsbrugere.

 

Inventar

En håndvask med en højde på 0,8 m, en dybde på ca. 0,6 m og tilbagetrukket afløb giver kørestolsbrugere mulighed for at komme ind under den med fodstøtter og ben. Sædehøjde på 48 cm på toilettet svarer til sædehøjden på de fleste kørestole.

Udover de 7 punkter i reglementsteksten vil nedenstående indretning gøre wc-rummet mere egnet for personer med handicap:

 • Sæbeautomat, håndklædeholder og knager bør monteres med en betjeningshøjde på 0,9-1,2 m.

  Holder for toiletpapir anbringes, så det let kan nås siddende på toilettet, fx forrest på armstøtterne.

  Dør- og låsegreb, blandingsbatteri, udskyldsknap mv., der kan betjenes med lukket hånd og lille kraft, gør det muligt for personer med nedsat arm- og håndfunktion at bruge toilettet uden hjælp.

  Evt. spejl bør kunne bruges af både siddende og stående personer, fx anbragt mellem 0,9 og 1,9 m over gulv.

Der henvises til SBi tjekliste for wc-rum, offentligt tilgængelige eller for andre end beskæftigede, hvor der findes indretningseksempler.

Uddrag af Bygningsreglementet BR10

Bestemmelse 3.4.1, stk. 6:

Wc-rum, som er omfattet af stk. 5, skal ved ombygning indrettes, så det kan anvendes af personer i kørestol. Mindst et wc-rum, som kan anvendes af personer i kørestol, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende.

Vejledning:

Ingen tekst.

Uddrag af SBi-anvisning 230 om BR10

Bestemmelsen omfatter ombygning af wc-rum, herunder også wc-rum, der ikke er indrettet for personer med handicap.

Øvrige anbefalinger

 • Affaldsbeholdere, pusleborde og andet inventar bør holdes uden for manøvrearealet og fripladsen ved siden.
 • Wc bør placeres med forkant 0,8 m fra bagvæg.
 • Håndklæder, servietautomat eller anden tørremulighed anbringes inden for rækkevidde af såvel stående som siddende, der befinder sig foran håndvasken eller sidder på wc’et.
 • Endvidere kan det anbefales, hvis der er flere handicaptoiletter, at toiletterne indrettes spejlvendt af hensyn til mennesker med eksempelvis ensidige lammelser.

Ombygning

I forbindelse med alle ombygninger i offentligt tilgængeligt byggeri skal der ifølge "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelserne" (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008), indrettes handicaptoilet. Kravet gælder hvis dette og evt. etablering af handicap parkeringspladser kan udføres indenfor en maksimalgrænse på 9 % af de samlede ombygningsomkostninger.

Principtegninger

Indretning af toilet, som er egnet til kørestolsbrugere - klik på tegning for større billede.

Eksempler

Henvisninger

 • "Bygningsreglement 2010" (BR10). Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kan hentes via www.ebst.dk.
 • "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelserne". Erhvervs- og Byggestyrelsen 2008. Kan hentes via www.ebst.dk.
 • ”SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010”, Statens Byggeforskningsinstitut, 2010. Kan købes på www.sbi.dk og læses gratis online på www.anvisninger.dk.
 • "DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle". Dansk Standard 2001. Kan købes hos www.ds.dk.