Gang-, arm- og håndhandicappede

Resumé

Gang-, arm- og håndhandicappede anvender fx rollator, stok og/eller handicapbil. De kan have behov for korte gangafstande, hvilepladser og automatisk døråbning.

Gang-, arm- og håndhandicappede

Gruppen af gang-, arm- og håndhandicappede omfatter personer, der har nedsat eller ingen funktion i arme og/eller ben. Gruppen spænder fra personer med en lille funktionsnedsættelse til handicappede, der f.eks. anvender el-scooter til at færdes over større afstande.

Gang-, arm- og håndhandicappede anvender ofte forskellige typer af hjælpemidler, f.eks. rollator, stok og/eller handicapbil.

Ganghandicappede

For gangbesværede er udformningen af parkerings-, adgangs- og indgangsforhold af afgørende betydning. Gangbesværede har behov for korte gangafstande, hvilepladser, døre, der er lette at betjene, og støttegreb. De kan også have behov for mulighed for at låne kørestole.

Arm- og håndhandicappede

Personer med arm- og håndhandicap har behov for, at håndtag, greb, tryk- og betjeningsknapper, automater og teknisk udstyr er udformet, så de er lette at betjene. Nedsatte kræfter gør det svært at benytte tunge døre, små greb og kontakter samt at løfte og række ud efter ting.

Vær opmærksom på

For gang-, arm- og håndhandicappede skal menighedsrådene især være opmærksomme på følgende områder med hensyn til den fysiske tilgængelighed:

- parkering

- adgangsvej frem til indgang

- hovedindgang

- bygningsindretning generelt

- trapper, ramper, elevator m.m

- indretning af kirkerum

- indretning af handicaptoilet

- indretning af kirkegård

Mere information

Videnscenter for bevægelseshandicap www.vfb.dk