Checkliste

Checklisten kan anvendes til  at registrere tilgængelighedsmæssige forhold i eksisterende bygninger og anlæg. Checklisten kan både anvendes i forbindelse med menighedsrådenes årlige syn og ved provstesyn i folkekirkens kirker, i andre kirkelige bygninger og på kirkegårde.

Checklisten er baseret på de krav til indretning af det fysiske miljø, som kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, personer med astma og allergi, forståelseshandicappede eller personer med læsevanskeligheder kan have. Hvis deres behov bliver tilgodeset, får man samtidig tilgodeset en række behov hos f.eks. børnefamilier og ældre.

Når man gennemgår bygninger og anlæg ud fra checklistens enkelte punkter, får man et overblik over stedets grundlæggende tilgængelighedsmæssige forhold. Herefter kan man så udarbejde en handlingsplan for forbedringer.

Når man udarbejder en handlingsplan for forbedringer, om- og tilbygning elller drifts- og vedligeholdelsesopgaver eller for nybyggeri, bør man sammenholde dem med anvisningskapitlerne for tilgængelighed i folkekirkens kirker og andre kirkelige bygninger samt på kirkegårde. Derved sikrer man, at alle tilgængelighedsforhold bliver inddraget.

Bemærk:

 • Forhold, som ikke opfylder checklistens krav, skal ikke nødvendigvis ændres.
 • Enhver ændring, der foretages i en kirke ud over almindelig vedligeholdelse eller/og som medfører indgreb uanset størrelsesorden i bygning, inventar eller i jordlag på kirkegården eller i kirkens umiddelbare omgivelser, skal forelægges de kirkelige myndigheder til godkendelse.
 • Enhver ændring i eventuelle fredede bygninger forudsætter, at Kulturarvstyrelsen bliver inddraget. 

Checklistens opbygning

Checklisten er udformet som et skema med en række spørgsmål, der er inddelt i sektioner:

 • Sektion 0:   Stamdata
 • Sektion 1:   Ankomst og parkering
 • Sektion 2:   Adgangsvej frem til indgang
 • Sektion 3:   Hovedindgang
 • Sektion 4:   Bygningsindretning generelt
 • Sektion 5:   Rampe
 • Sektion 6:   Elevator - løfteplatform  - trappelift
 • Sektion 7:   Indretning af kirkerum
 • Sektion 8:   Handicaptoilet
 • Sektion 9:   Kirkegård
 • Sektion 10: Andet

Skemaet udfyldes ved afkrydsning i felter ud for spørgsmålene. Der er også i de enkelte sektioner mulighed for at skrive kommentarer samt ønsker til forbedringer. Det afhænger af bygningens eller anlæggets type, hvor få eller mange af sektionerne der er behov for at udfylde.

Hvordan gør man?

Checklisten findes i to formater: Word og PDF, som er indholdsmæssigt ens. I Word-versionen kan der skrives i de grå felter på egen computer, hvorefter den udfyldte checkliste kan gemmes og eventuelt sendes til andre elektronisk. PDF-versionen er til udskrivning og udfyldelse i hånden.

 • Udskriv en checkliste for hvert sted (bygninger og/eller kirkegård), der skal gennemgås.
 • Medbring målebånd/tommestok og blyant/kuglepen.
 • Udfyld en checkliste på stedet.
 • Overfør eventuelt informationerne til et elektronisk skema og gem dette.

Hent checkliste (Word-format)

Hent checkliste (PDF-format)