Gode eksempler på tilgængelighed

I menuen findes eksempler på forskellige menighedsråds tilgængelighedsforbedringer i og omkring kirken. Billederne er indsendt af de pågældende menighedsråd og er beregnet til inspiration for andre menighedsråd. Menighedsrådet kan f.eks. lade sig inspirere i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner og udførelse af forbedringer i folkekirkens kirker, kirkelige bygninger og på kirkegårde, samt ved nybyggeri, om- og tilbygninger og drifts- og vedligeholdelsesopgaver. 

Som det fremgår af menuen, er eksemplerne inddelt efter forskellige fysiske omgivelser. På den måde kan menighedsrådene let finde frem til det emne, der søges inspiration omkring.