Eksempler på bygningsindretning generelt

Generelt bør offentlige bygninger, herunder kontorer og forsamlingslokaler, være indrettet logisk og overskueligt med tydelig anvisning af vej frem til ønsket lokale. Der bør være hvilepladser og fornøden plads til manøvrering og vending for kørestolsbrugere. Installationer og møblement bør udformes under hensyntagen til, at alle skal kunne anvende dem.

 

Klik på billederne for forstørrelse.