Tilgængelighed

Velkommen til Kirkeministeriets side om tilgængelighed for alle til folkekirkens kirker, kirkelige bygninger og kirkegårde.

Her kan bl.a. findes:

  • En checkliste for handicaptilgængelighed til eksisterende bygninger og anlæg til brug ved de årlige syn samt ved provstesyn
  • En anvisning med lovkrav og anbefalinger til brug ved nybygning, ombygning, drift- og vedligeholdelsesarbejder
  • En oversigt over lovgivning, standarder og vejledninger på tilgængelighedsområdet
  • Henvisninger til handicaporganisationer, videnscentre og andre aktører